DomainStartStopLength
5yuxF01 0 20 20
5yuxF01 74 174 100
5yuxF02 21 73 52
5yuxF03 175 229 54
5yuxF04 241 341 100