DomainStartStopLength
1yfhC01 6 85 79
1yfhC02 86 175 89