DomainStartStopLength
3gazA01 6 130 124
3gazA01 299 336 37
3gazA02 131 298 167