DomainStartStopLength
4rtkA01 3 56 53
4rtkA01 157 270 113
4rtkA02 57 156 99