DomainStartStopLength
3gyxF01 2 67 65
3gyxF02 68 167 99