DomainStartStopLength
2zazA01 18 110 92
2zazA02 111 319 208