DomainStartStopLength
2yu9I01 2 46 44
2yu9I02 47 120 73