DomainStartStopLength
1shyB01 40 515 475
1shyB02 516 564 48