DomainStartStopLength
1noyA01 2 106 104
1noyA01 339 367 28
1noyA02 107 338 231