DomainStartStopLength
1eawA01 16 27 11
1eawA01 121 232 113
1eawA02 28 120 102
1eawA02 233 244 11